Ayan Hirsi Ali

Ayan Hirsi Ali er en nederlandsk-amerikansk aktivist som ble født i Somalia i 1969. Hun har tidligere vært aktiv innen politikk i Nederland men er i dag mest aktiv som forfatter og en aktiv motstander av kjønnslemlestelse. Hun har mottatt mange priser rundt om i verden for sitt arbeide, blant annet Demokrati Prize fra det svenske Venstre partiet, Moral Courage Award for sitt engasjement innen konfliktløsninger og i 2005 ble hun kåret som en av de 100 mest innflytelsesrike personer i verden av velrennomerte Time Magazine. Hun har dessuten utgitt to selvbiografier.

Flukten

Hennes far var et viktig medlem av den Somaliske befrielsesfront og ble fengslet i 1976 av regjeringstropper. Han klarte å rømme fra fengselet og sammen med familien forlot han Somalia i 1977. De kom først til Saudi-Arabia, deretter til Etiopia, før familien bosatte seg i Nairobi, Kenya rundt 1980. Her ble familien etablert som en del av overklassen og Ayan Hirsi Ali fikk gå på en engelskspråklig skole for muslimske jenter. Saudi-Arabia finansierte religionsundervisning i en rekke land og en karismatisk og svært religiøs lærer begynte på skolen. Hun inspirerte en ung Ayan og flere andre medstudenter til å leve etter den strengere Saudi Arabiske tolkningen av islam. Men dette skulle endre seg drastisk senere i livet hennes.

Livet som politiker i Nederland

Hirsi Ali kom til Nederland i 1992. Hun hadde reist fra Kenya for å besøke noe familie i Düsseldorf og Bonn i Tyskland. Etter besøket i Tyskland reiste hun til Nederland og søkte om politisk asyl for å unnslippe et påstått arrangert ekteskap i hjemlandet. Hun fikk innvilget oppholdstillatelse ganske raskt og begynte med ulike småjobber som rengjøringsassistent og oversetter på asylmottaket i Rotterdam samt for det nederlandske utlendingsdirektorat. Spesielt sistnevnte jobb var noe som merket henne på grunn av de mange tragiske historiene hun hørte og det var også her at interessen for alvor begynte for å hjelpe mennesker.

Hun begynte å studere statsvitenskap ved Leiden Universitet i 2000 og fikk en doktorgrad noen år senere. På bakgrunn av hennes jobb som oversetter og tolk lærte hun seg flere språk og i dag taler hun seks språk, blant annet engelsk, somali, arabisk og nederlandsk. Hun ble etter hvert interessert i politikk og ble i 2003 valgt inn i Representantenes hus (underhuset i det nederlandske parlamentet), for partiet VVD (Folkeparti for frihet og demokrati).

11. september

Etter angrepene den 11. september 2001 i USA, ble hun svært misfornøyd med islam og besluttet å lese mer om regionen. Hun lyttet blant annet til videoopptak av Osama bin Laden hvor han siterer ord fra Koranen. Han nevner ordet «rettferdiggjørelse» fra Koranen og Hirsi Ali begynte å lete i Koranen for å finne disse ordene.  Hun kom frem til at det som står i Koranen er relativt og hun ga derfor avkall på islam og erkjente sin vantro på Gud i 2002. Deretter begynte hun å formulere sin kritikk av islam og islamsk kultur, hun publiserte mange artikler om emnet og ble en hyppig foredragsholder, noe hun fortsatt er den dag i dag. Under hennes tid i parlamentet fortsatte hun sin kritikk av islam og mange av hennes utsagn vakte oppsikt. Dessverre ble det sådd tvil om gyldigheten av hennes nederlandske statsborgerskap i 2006 og hun måtte derfor ta sin avgang fra parlamentet.

Hirsi Ali emigrerte siden til USA, hvor hun ble medlem av American Enterprise Institute og grunnla kvinneorganisasjonen AHA Foundation.  Hun fikk innvilget amerikansk statsborgerskap i 2013 og ble samme år medlem av «The Kennedy Government School» ved Harvard University og det var også her hun møtte mannen sin, den skotske historikeren Niall Ferguson. I dag har de en sønn sammen som nå er seks år.