Derfor flykter folk

Folk som flykter fra hjemmene sine gjør det av ulike årsaker. Men felles for de fleste er at de sjeldent gjør det av lyst, men mer av nød. Det å forlate hjemmet sitt, kjente omgivelser og begynne en ofte lang og farefull reise, er en meget alvorlig beslutning. I mange tilfeller betyr det at man ikke får se sitt hjemland igjen eller i alle fall ikke på mange år fremover.

Krise i Europa

Den krisen som er i Europa for tiden er den største siden krigen i det tidligere Jugoslavia på 1990-tallet. Som med mange andre flyktningkriser er det ofte krig som har skylden. Når det blir kamper i nærområdet, så er det ikke så mye å si til at mange velger å flykte. Familien er det viktigste og for å beskytte den er det nødvendig å flykte fra krigen og komme seg i sikkerhet. Dessverre er det ikke alltid mulig å finne sikkerhet i samme land eller tett på hvor man bor og da må man flykte til steder hvor man kan leve i fred og føle seg sikker. Dette er en av grunnene til at Norge og resten av Skandinavia er et populært sted blant folk som er på flukt.

Mange som må flykte fra Syria

Det er alltid vanskelig å anslå hvor mange som er på flukt, men mange regner med at det er rundt 60 millioner på verdensplan som har måtte flykte. Spesielt rundt Middelhavet har det vært mange flyktninger de siste par årene og med pressens mange oppslag rundt dette har det blitt mer synlig for folk flest. I perioder har det nesten daglig vært oppslag på internett og i avisene med bilder av skremte barn som er på flukt fra krigen i Syria. Nettopp Syria er en av landene det kommer mange flyktninger til Europa fra og derfor merker vi det så godt her i Norge. Denne krigen har nå vart i snart fem år og det ser dessverre ikke ut til at det finnes noen fredelig løsning med det første. Mange har prøvd å bli i hjemlandet sitt så lenge som mulig, men må til slutt flykte for at familien skal kunne overleve.

Mange av dem som flykter befinner seg i nabolandene. Enten fordi de håper å kunne vende hjem til Syria innenfor en overskuelig fremtid eller fordi de ikke har penger til å komme seg videre. Derfor er det fortsatt mer enn en million mennesker som befinner seg i Libanon og like mange som har flyktet til Irak, Jordan og Tyrkia. En av grunnene til at vi har opplevd en ekstra stor pågang av flyktninger i det siste skyldes at Tyrkia ikke lengre makter å ta seg av de mange som kommer til landet. De har allerede tatt imot nesten to millioner mennesker og det går ikke lenger. Derfor er det mange som tvinges til å fortsette flukten nordover.

Hvor skal de flykte til?

Det har vært mange møter innen EU for å finne en løsning på de mange flyktningene. Akkurat nå opplever mange at flyktningene blir skjøvet videre opp gjennom Europa, da mange land nekter å ta imot dem. Tyskland og Sverige er dem som har tatt mot flest og mange mener at andre land må vise mer åpenhet å hjelpe de mange som er på flukt fra krigen. Blant de andre land er Norge, som jo har strammet inn reglene og derfor ikke tar imot så mange flyktninger som før. Akkurat nå er det en liten pause i flyktningestrømmen, men det kan fort endre seg. FN mener at det befinner seg rundt 12 millioner mennesker i Syria som har behov for hjelp. Om hjelpen ikke kommer frem, da vil mange av disse se seg nødt til å flykte.