FN-dagen «Verdens flyktningdag»

Du skulle kanskje tro at det burde være unødvendig med en egen dag for flyktninger over hele verden. Det verste er at ikke bare er det nødvendig, men det er mer nødvendig enn noensinne. Faktum er at det blir flere og flere flyktninger. Allerede i 2015 var det over 65 millioner mennesker på flukt. Det har ikke vært så mange mennesker på flukt siden andre verdenskrig, og det begynner å bli noen år siden. Ikke bare er tallet høyt, men det fortsetter å vokse. Tallet fra 2015 var nesten seks millioner høyre enn det var året før. Kloke hoder kan fortelle oss at verden får hele 24 nye flyktninger for hvert eneste minutt som går. Det gir deg noe å tenke på, hva?

Verdens flyktningdag

I 2000 bestemte FNs Generalforsamling at verdens flyktninger trengte en egen dag. En dag som ble viet dem, slik at verden kunne få mer kunnskap om flyktningenes liv. Den aller første dagen ble markert i 2001, nærmere bestemt den 20. juni. Afrika hadde allerede en egen flyktningdag. Denne ble markert den 20. juni og derfor valgte FN at flyktningdagen for all verdens flyktninger også skulle markeres den 20. juni.

Det er FNs høykommissær for flyktninger, forkortet til UNHCR, som har ansvaret for denne dagen. De velger hva som skal være temaet for årets markering og sørger for å koordinere markeringene som foregår over hele verden. Denne dagen kommer også årets rapport om trendene innen flyktningsituasjonen. Denne rapporten heter UNHCR Global Trends Report.

UNHCR

FNs høykommissær for flyktninger ble stiftet i 1954. FN innså at verden trengte et høyere organ som kunne ta seg av flyktningene, passe på deres rettigheter og se til at de fikk humanitær hjelp. Organet jobber med å finne helhetlige løsninger på problemet. For det er ikke til å stikke under en stol at det er et problem at så mange millioner mennesker, et tall som øker konstant, er på flukt fra sitt hjem og sitt land.

Det jobber rundt 8 000 mennesker i denne organisasjonen, fordelt over hele verden. Budsjettet er stort, om lag fire milliarder USD. Så viktig er arbeidet de gjør at UNHCR har fått Nobels fredspris, ikke bare en men to ganger. Den første gangen var i 1954 og den andre i 1981.

Den aller første høykommissær var nederlandske Gerrit Jan van Heuven Goedhart. Etter ham har det blant annet vært tre sveitsere, en danske, en japaner og en iraner og ikke å forglemme – en nordmann. Dette var Thorvald Stoltenberg. Han holdt ikke posten lengre enn fra januar til november i 1990. Den nåværende høykommissær heter Filippo Grandi og kommer fra Italia. Denne viktige stillingen har han hatt siden november 2015.

Vi trenger verdens flyktningdag

UNHCR har hjulpet mer enn 50 millioner flyktninger til et bedre liv, men jobben deres er ikke over enda. I dag er det vanvittig mange mennesker på flukt, også i Europa. Syria og krigen der har skapt en enorm katastrofe med tusener og tusener av mennesker som er robbet for alt. Disse menneskene har foreløpig ikke noe land å frivillig flytte tilbake til. Hvem vet når krigen i Syria tar slutt og landet kan starte på gjenoppbyggingen? Alle disse menneskene og alle andre på flukt må ha et sted å være, et sted å bo, et sted å ta vare på familien sin og leve et liv. Det er et stort ansvar som faller på alle oss andre, men det er et ansvar vi må ta. Hvem skal ellers gjøre det? Og hva om det hadde vært deg eller noen du kjente, ville du vært likegyldig da? Vi trenger verdens flyktningdag som aldri før. Så vi alle kan få kunnskap om flyktninger og hvordan det er og blir med og kjemper for at de skal få et verdig liv, i likhet med oss andre.