Her flykter folk fra

I løpet av de siste mange årene har et enormt antall mennesker flyktet fra hjemmene sine. Det har vel egentlig alltid vært slik dessverre, men det har blitt mer og mer synlig, spesielt på grunn av mediedekningen de siste par årene. De flyktningene som kommer til Norge i dag, kommer fra andre steder enn de som kom til Norge for 40-50 år siden. På 1970- og 1980-tallet kom det mer enn 1 000 flyktninger til Norge fra Chile og det regnes med at det i dag bor rundt 5 000 personer i Norge som har bakgrunn fra landet. De fleste flyktet fra diktaturet som var i Chile på den tiden med diktator Pinochet, etter han overtok makten ved et militærkupp i 1973. De fleste som flyktet hadde tilknytning til opposisjonen i landet og ville formentlig ha blitt drept av Pinochet sitt knallharde styre.

Men det kom også en del mennesker fra Vietnam på slutten av 1970-tallet, de såkalte båtflyktningene. Det anslås at det nå bor rundt 11 000 personer fra Vietnam i Norge. Mange av disse flyktet etter at kommunistene fikk kontroll over den sørlige delen av Vietnam. De som hadde støttet den tidligere regjeringen, ble fengslet og man regner med at mer enn en million mennesker prøvde å flykte, de fleste via båt. Derav navnet båtflyktninger, da mange ble samlet opp av norske skip og tatt med til Norge.

Flyktninger fra Europa

Men også fra Europa har det kommet mange flyktninger til Norge og de fleste av disse kom fra Bosnia på 1990-tallet, da borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia var på sitt høyeste. Det bor rundt 12 000 personer med bosnisk bakgrunn i Norge og det fleste av dem kom hit på grunn av krigen. Man mener at mer enn 1,8 millioner mennesker flyktet fra krigen og en by som Sarajevo lå nesten øde da kampene var på det verste. De fleste av disse flyktningene har blitt veldig godt integrert i Norge og bor spredt over hele landet. Av andre som har flyktet fra sine hjemland kan nevnes Tamiler fra Sri Lanka, som det er en del av i Norge og Irakere, som flyktet mens amerikanerne gikk til angrep på Irak.

Mange som flykter fortsatt

I dag er det dessverre mange som fortsatt må flykte og det er gjerne krig og uroligheter som har skylden. I de siste par årene har det kommet spesielt mange flyktninger fra Syria. Dette skyldes selvsagt de voldsomme urolighetene som har vært og fortsatt er i landet. Bare høsten 2015 kom det mer enn 8 000 flyktninger til Norge, noe som er en kraftig økning i forhold til tidligere år. Siden kom det en rekke innstramninger og antall asylsøkere falt. Dette har sannsynligvis ikke kun en sammenheng med de nye reglene, men også at det har blitt mye vanskeligere for flyktninger å komme seg gjennom Europa og dermed er det mange av dem som blir værende i f.eks. Tyskland.

Det er ikke kun Syria som mange flykter fra. Land som Afghanistan, hvor det har vært uroligheter i snart mange år, generer mange flyktninger. Så lenge det er krig og dårlige utsikter til fred, vil mange fortsatt ta sjansen på et bedre liv i Europa og Norge er et av de landene som står høyt på ønskelisten hos mange. Dessverre er det også mange som blir svært skuffet når de får avslag på sine asylsøknader på grunn av nye og strengere regler.