Organisasjoner som hjelper flyktninger

Dessverre er det mange flyktninger rundt om i verden og spesielt i de siste par årene har det vært mange som har flyktet fra Mellom Østen på grunn av krig, Den islamske stat og kummerlige forhold for millioner av mennesker. Noen organisasjoner prøver å hjelpe på stedet, slik at tilværelsen skal bli lite grann mer tålelig og andre hjelper når flyktningene først har tatt skrittet til å flykte fra hjemlandet sitt. Blant dem som hjelper finner vi organisasjoner som Redd barna, Flyktninghjelpen, IMDI, NOAS og Røde Kors, for å nevne noen få.

Redd Barna

Redd Barna er en norsk hjelpeorganisasjon. De har som hovedoppgave å hjelpe barn med deres rettigheter og sørger for nødhjelp ved behov. Organisasjonen er tilknyttet Save the Children, den engelske organisasjonen som ble stiftet etter første verdenskrig av Dorothy Buxton. Målet for Save the Children var å skape en kraftfull organisasjon som kunne hjelpe barn selv i de fjerneste områder av verden. Redd Barna jobber ut fra FN sin barnekonvensjon og bidrar med nødhjelp og langsiktige utviklingsprosjekter der det trengs. Totalt finnes det 30 Redd Barna-organisasjoner på verdensplan, noe som gjør Red Barna til verdens største uavhengige bevegelse for barn. De hjelper barn i mer enn 120 land.

Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen er en annen norsk organisasjon som har som formål å hjelpe mennesker på flukt. De er raskt på plass og hjelper på stedet ved å få frem nødhjelp. Organisasjonen startet med nødhjelp etter andre verdenskrig, da behovet var enormt og i dag er de tilstede over det meste av verden. Akkurat nå er Flyktninghjelpen på plass i mer enn 30 land for å hjelpe mennesker som er i nød. De hjelper med mat, vann, husly og med gjenoppbygging. Organisasjonen har en beredskapsstyrke som er klar til å rykke ut og hjelpe på kort varsel og denne styrken er den mest brukt i verden innen nødhjelp. De hjelper også med erfaring og kunnskap for å kunne bistå folk på flukt, slik at makthavere i de enkelte land respektere flyktningers rettigheter. Det anslås at Flyktninghjelpen hjalp mer enn fem millioner mennesker i fjor.

Røde Kors

Denne organisasjonen er vel den største på verdensplan med sine 186 nasjonale foreninger og de eksisterer dermed i nesten alle verdens land. Alle foreningene er samlet under den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen. Alle jobber uavhengig av hverandre men har felles mål, vedtekter og grunnprinsipper. Det er frivillig arbeid som driver bevegelsen og Røde Kors har som formål å hindre mennesker i å lide nød samt hjelpe dem som allerede er i nød. Når det er nødvendig, ved større katastrofer og krig i flere land, vil de ulike Røde Kors foreningene jobbe sammen på tvers av landene for å koordinere støtten slik at den blir mest effektiv.

Flyktningguider

Flere av de frivillige organisasjonene, som blant annet Røde Kors, organiserer også såkalte flyktning-guider. Disse skal gjerne bidra til at flyktninger kommer i kontakt med samfunnet der hvor de bor og at de kommer seg utenfor mottakene hvor de bor i begynnelsen og kan bli kjent med lokalsamfunnet. En flyktningguide er en kobling mellom en frivillig fra lokalområdet og en flyktning som nylig har blitt bosatt i området. De møtes så en gang i uka. De blir koblet sammen ut fra interesser, alder og kjønn. Så langt har det fungert veldig bra og er med til å sikre at det blir litt enklere for flyktningene å finne innpass, i et for dem fremmed samfunn, langt vekk fra kjente omgivelser. Målsetningen er at slike flyktningguider skal være til stede ved de fleste mottak over hele Norge og ønsker du å bli flyktningguide kan du melde din interesse hos ditt lokale Røde Kors-lag.